• 0086-0512-65441749 (Marketing Department)
    0086-0512-65999276 (Securities Department)

  • bl@ppm-sz.cn (General Manager's Office)
    zhenquan@ppm-sz.cn (Securities Department)
    dudong@ppm-sz.cn (Independent Director)

  • No. 29 Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu